Instrukcja użycia pobranych prezentacji na Dzień Matematyki

Jeśli jeszcze nie pobrałeś materiałów (prezentacji)… zobacz jak to zrobić klikając ten tekst (instrukcja rejestracji, logowania i pobierania materiałów).

UWAGA! Materiały przygotowane są w formacie Microsoft PowerPoint (ppsx). Jeśli nie masz programu PowerPoint lub PowerPoint Viewer, zajrzyj tu i dowiedz się co zrobić.

Dzięki uprzejmości e-math.pl (dostawcy platformy do nauki matematyki) mamy możliwość umieszczenia prezentacji Dzień Matematyki na ich serwerze.


Krok 1 – uruchomienie pobranej wcześniej prezentacji

Po uruchomieniu prezentacji pokaże się pierwszy slajd. Przeczytaj treść tego slajdu i kliknij przycisk „Następna strona


Krok 2

Przeczytaj kolejny slajd… i kliknij przycisk „Rozpocznij zabawę


Krok 3 – zabawa!

Poproś pierwszą grupę o wybranie pytania. Kliknij wybrany numer pytania (np. 13).


Krok 4 – treść pytania

Gdy pokaże się treść wybranego pytania – daj grupie chwilę na zapoznanie się z treścią. Następnie kliknij przycisk „1. Czas start„.


Krok 5 – wybór odpowiedzi

Grupa musi podać odpowiedź (np. b). Po udzieleniu odpowiedzi przez grupę kliknij przycisk „2. Pokaż poprawną„.

Teraz już wiemy czy udzielona odpowiedź była poprawna.


Krok 6 – na temat

Po przydzieleniu punktów za poprawną odpoweidź (lub nie), kliknij przycisk „3. Na temat„.

Teraz można na spokojnie przeanalizować dojście do poprawnej odpowiedzi.


Krok 7 – powrót do wyboru pytań

Daj chwilę na zapoznanie się z treścią slajdu „na temat”. Następnie kliknij przycisk „4. Powrót do pytań„.

Teraz kolejna grupa wybiera numer pytania.


W razie problemów:
mail: biuro@dzienmatematyki.pl


Powrót do strony głównej Dnia Matematyki
Przejście do strony logowania